JZU Specijalna bolnica za ortopediju, neurohirurgiju

i neurologiju »Vaso Ćuković« - Risan

KADROVSKA STRUKTURA Organizaciona struktura visoko stručnog kadra bolničkih odjeljenja i službi

ODJELJENJE

NAČELNIK

SPECIJALISTI

  ORTOPEDIJA  -  III

Prim dr Miroslav Džakula, mr sci.

Prim dr Ivo Ivanović, dr sci.

dr Đuro Zgradić

dr Oliver Adrović

  ORTOPEDIJA  -  I

 dr Ranko Lisov, mr sci.

dr Savo Marić

dr Predrag Dabović

NEUROHIRURGIJA


dr Milić Jauković               

NEUROLOGIJA

 dr Radmila Ognjenović

dr Slavojka Jovanov

  INTEZIVNA NJEGA

 dr Dean Milošević

Dr Natalija Gojković

  OPERACIONI BLOK

 Prim dr Ivo Ivanović, dr sci.

SLUŽBA

ŠEF

SPECIJALISTI

FIZIKALNA MEDICINA    

 I TERAPIJA

 dr Renata Bergam-Grandis

 Dr Kaća Tomčuk

KABINET ZA CT I   

 RENTGEN

 dr Mirjana Mitrović


TRANSFUZIJA

 Dr Lucija Virijević-Milić                          


  PLASTIČNA I

  REKONSTRUKTIVNA

  HIRURGIJA


dr Ljeposava Ognjenović

O Vasu Ćukoviću

Djelatnost

Prateće službe

Organzacija

Kadrovska struktura

Kontakt i radno vrijeme

Prava pacijenata

Smještajni kapaciteti

Lista čekanja