JZU Specijalna bolnica za ortopediju, neurohirurgiju

i neurologiju »Vaso Ćuković« - Risan

KADROVSKA STRUKTURA
Organizaciona struktura visoko stručnog kadra bolničkih odjeljenja i službi

ODJELJENJE

NAČELNIK

SPECIJALISTI

 ORTOPEDIJA  -  III

Prim dr Miroslav Džakula, mr sci.

Prim dr Ivo Ivanović, dr sci.

dr Đuro Zgradić

dr Oliver Adrović

 ORTOPEDIJA  -  I

dr Ranko Lisov, mr sci.

dr Savo Marić

dr Predrag Dabović

NEUROHIRURGIJA

 

dr Milić Jauković               

NEUROLOGIJA

dr Radmila Ognjenović

dr Slavojka Jovanov

 INTEZIVNA NJEGA

dr Dean Milošević

Dr Natalija Gojković

 OPERACIONI BLOK

Prim dr Ivo Ivanović, dr sci.

 

 

 

 

SLUŽBA

ŠEF

SPECIJALISTI

FIZIKALNA MEDICINA    

I TERAPIJA

dr Renata Bergam-Grandis

Dr Kaća Tomčuk

KABINET ZA CT I   

RENTGEN

dr Mirjana Mitrović

 

TRANSFUZIJA

Dr Lucija Virijević-Milić                          

 

 PLASTIČNA I

  REKONSTRUKTIVNA

  HIRURGIJA

 

dr Ljeposava Ognjenović

O Vasu Ćukoviću

Djelatnost

Prateće službe

Organzacija

Kadrovska struktura

Kontakt i radno vrijeme

Prava pacijenata

Smještajni kapaciteti

Lista čekanja