JZU Specijalna bolnica za ortopediju, neurohirurgiju

i neurologiju »Vaso Ćuković« - Risan

RADNO VRIJEME

REDOVNO RADNO VRIJEME

od   07  -  15  h

 

SMJENSKI RAD, PRIPRAVNOST, DEŽURSTVO

od   00  -  24  h

 

POSJETE  BOLESNICIMA

RADNIM  DANOM

od   13  -  15  h

VIKENDOM  i  PRAZNIKOM

od   10  -  11  h

od   13  -  15  h

KONTAKT  TELEFONI

 

TEL. CENTRALA

+ 382  32 371 099,  371 502

 

DIREKTOR

+  382 32 371 487

FAX: 371 280

 

RAČUNOVODSTVO I PRAVNA SLUŽBA   

Tel/fax + 382 32 371 748

 

TEHNIČKA SLUŽBA

+ 382 32 371 395

 

SLUŽBA ZA  HITAN PRIJEM PACIJENATA

069 041 455

 

ž.rn:505-7010000001086-78

"Atlasmont" banka

PIB: 02013070        

 

E-mail:sbrisan@t-com.me

 

85337  RISAN, CRNA GORA

DAN

LJEKAR

PONEDJELJAK

dr Predrag Dabović   i   dr Savo Marić

UTORAK

Prim dr Miroslav Džakula, mr sci.   i    dr Oliver Adrović

SRIJEDA

Prim dr Ivo Ivanović, dr sci.

ČETVRTAK

dr Đuro Zgradić

PETAK

dr Ranko Lisov, mr sci.

DAN

LJEKAR

PONEDJELJAK

dr Milić Jauković

UTORAK

 

SRIJEDA

dr Milić Jauković

ČETVRTAK

 

PETAK

dr Milić Jauković

DAN

LJEKAR

PONEDJELJAK

dr Slavojka Jovanov

UTORAK

dr Radmila Ognjenović

SRIJEDA

dr Slavojka Jovanov

ČETVRTAK

dr Radmila Ognjenović

PETAK

dr Slavojka Jovanov   i   dr Radmila Ognjenović

naizmjenično, svakog drugog petka

RASPORED RADA SPECIJALISTIČKIH  AMBULANTI, RADNO VRIJEME AMBULANTI od   10  -  14  h
U PREOSTALOM VREMENU PRIMAJU SE SAMO HITNI SLUČAJEVI  !
ORTOPEDSKA   AMBULANTA
NEUROHIRUŠKA   AMBULANTA
NEUROLOŠKA   AMBULANTA

O Vasu Ćukoviću

Djelatnost

Prateće službe

Organzacija

Kadrovska struktura

Kontakt i radno vrijeme

Prava pacijenata

Smještajni kapaciteti

Lista čekanja